Geriatrie Fysiotherapie

Wat is Geriatrie Fysiotherapie?

De Geriatrie Fysiotherapeut richt zich op de “de ouder wordende mens” en bied zowel revalidatie als preventie. Bij de revalidatie richt de Geriatrie Fysiotherapeut zich niet enkel op de klacht, maar staat de gehele cliënt en zijn of haar omgeving centraal. Bij de preventie richt de fysiotherapeut zich vooral op het voorkomen van achteruitgang door bijvoorbeeld valpreventie of specifieke Fysio Fitness voor ouderen. Naast het behandelen van de cliënt heeft de Geriatrie Fysiotherapeut een belangrijke functie bij het adviseren en begeleiden van gezinsleden, eventuele mantelzorgers en bijvoorbeeld de thuiszorg. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het geven van informatie over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

De complexiteit bij het behandelen van oudere mensen is gelegen in het biologische veranderingsproces dat met veroudering gepaard gaat. Het gaat dan om veranderingen in onder meer capaciteit, herstelprocessen en fysiologie. Daarnaast is er bij de geriatrische cliënt vaak sprake van meerdere aandoeningen (co-morbiditeit). Ten slotte spelen er geriatrische syndromen die specifiek op hoge leeftijd voorkomen, zoals spierzwakte, osteoporose, dementie, valproblematiek en frailty (= kwetsbaarheid). Deze syndromen komen tot uiting in alledaagse dingen en kunnen ervoor zorgen dat bijvoorbeeld (opeens) het lopen of het aankleden moeizamer gaat.

Door een functionele en voldoende intensieve revalidatie zijn er bij deze cliëntenpopulatie spectaculaire resultaten mogelijk welke ervoor kunnen zorgen dat cliënten zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. In de praktijk is Eveline gespecialiseerd als (MSc)Geriatriefysiotherapeut.

Wat is buurtzorg+?

Met Buurtzorg+ leveren we als fysiotherapie praktijk en ergotherapie praktijk Veluwe samen met de wijkverpleegkundigen en verzorgenden geïntegreerde zorg in de buurt. Door de korte onderlinge samenwerkingslijnen en het regelmatige cliëntoverleg is er veel meer zorgafstemming. Hierdoor blijft de cliënt mogelijk langer verzorg- of verpleegbaar in de thuissituatie. Er word samengewerkt met de teams Buurtzorg Voorthuizen Zuid, Voorthuizen Noord, Voorthuizen West en team Buurtzorg Terbroek.

Wat is Icare?

Icare is een thuiszorgorganisatie, waarmee we als fysiotherapie praktijk en ergotherapie praktijk Veluwe samenwerken. Icare levert zorg in Voorthuizen, Terschuur en Zwartebroek. Door de korte onderlinge samenwerkingslijnen en het regelmatige cliëntoverleg is er meer zorgafstemming. Dit komt de kwaliteit van zorg omtrent de cliënt ten goede.

THUISZORG THERAPIE

Thuiszorg Therapie (TZT) is erop gericht om u zo lang mogelijk thuis, in uw vertrouwde omgeving, te laten functioneren en wonen. Bent u bang om te vallen? Hebt u moeite met opstaan, gaan zitten of traplopen? Bent u ontslagen uit het ziekenhuis en wilt u de revalidatie thuis voortzetten? Of bent u de partner, familie of mantelzorger en is de zorg fysiek zwaar? Dit zijn situaties waarbij de TZT-therapeut u kan helpen.

Anders dan de fysiotherapeut aan huis, werkt de TZT-therapeut niet alleen aan het verhelpen van uw fysieke klachten. Ook de hele thuissituatie zal worden bekeken en in kaart gebracht. Een aantal voorbeelden van vragen die de TZT-therapeut zal beantwoorden, zijn: Moeten er aanpassingen en hulpmiddelen worden geregeld? Zijn er valrisico’s? Is er thuiszorg nodig? Zijn er knelpunten binnenshuis? Moeten er andere disciplines worden ingeschakeld?

De therapeut kan op basis van de analyse van uw thuissituatie ook andere disciplines inschakelen, bijvoorbeeld een ergotherapeut, een psycholoog, een maatschappelijk werker of een thuiszorgorganisatie. Vanwege deze samenwerking kunnen beslissingen om uw situatie te verbeteren snel worden genomen. Uiteraard altijd in overleg met u.

Mocht u geen gebruik maken van een thuiszorgorganisatie dan is er natuurlijk ook voor u de mogelijkheid om Thuiszorg Therapie te krijgen. Voor Thuiszorg Therapie heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Wilt u meer informatie of rechtstreeks een afspraak maken met Eveline (MSc Geriatriefysiotherapeut en TZT-therapeut) neem dan contact op via 06-41621548 of gebruik onderstaand contactformulier.

VALPREVENTIE

Vallen bij ouderen is een groot probleem welke ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Uit onderzoek komt naar voren dan 30% van de zelfstandig wonende 65 plussers minstens een maal per jaar valt, waarbij 15% zelfs tweemaal of vaker valt. Van de valincidenten leidt 10% tot ernstige letsels als heupfracturen (1-2%), andere fracturen (3-5%), weke delen letsels en hoofdtrauma (5%). Daarnaast zie je dat door (bijna)vallen de inactiviteit en het sociaal isolement bij ouderen toeneemt.
Vallen kan door verschillende redenen veroorzaakt worden. Over het algemeen kan gesteld worden dat de aanleiding voor vallen bij ouderen tot 75 jaar in de omgeving gelegen is, terwijl bij 75 plussers vaak sprake is van een intrinsieke oorzaak.

Als Geriatrie -en Thuiszorg therapeut gaan wij op zoek naar de oorzaak van het vallen. Deze kan gelegen zijn in de omgeving (verlichting, kleedjes, snoeren, schoeisel etc.)of intrinsiek (verminderde kracht, balans, pijnklachten etc.). Indien nodig zal er contact gelegt worden met de huisarts en/of ergotherapeut.

Aan de hand van onze bevindingen zal er samen met de oudere een plan van aanpak gemaakt worden. Dit plan zal onder andere bestaan uit een gericht oefenprogramma en adviezen met betrekking tot het aanpakken van omgevingsfactoren. Uit onderzoek is gebleken dat oefenprogramma’s gericht op functionele balans, kracht en loopvaardigheid in combinatie met het aanpakken van omgevingsfactoren het valrisico met 35 tot 46% kan doen verminderen.

Direct een afspraak maken

Vul onderstaand formulier in om een afspraak te maken voor 'Geriatrie Fysiotherapie'. Wij zullen binnen 2 werkdagen contact met u opnemen om de afspraak te bevestigen

  • DD slash MM slash JJJJ
  • * Bekijk hier onze privacy policy

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.