Tarieven

Tarievenlijst:

OmschrijvingPrijsDuur*
Zitting€42,5025 min
Extra lange zitting€55,0045 min
Zitting aan huis€52,5030 min
Zitting in een instelling€50,0030 min
Manuele therapie€50,0025 min
Oedeemtherapie€55,0045 min
Aanmeten elastische kousen€36,30,-30 min
Sportfysiotherapie€42,5025 min
Geriatrie fysiotherapie€55,0045 min
Psychosomatische fysiotherapie€50,0030 min
Intake en onderzoek na screening€55,0025 min
Intake en onderzoek na verwijzing€55,0025 min
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€65,0050 min
FysioFitness 1x p.w., per maand€35,0060 min per keer
Fitles op Maat 1x p.w., per maand+/- €16,-60 min per keer
Niet nagekomen afspraak **€40,00
Eenvoudige korte verslagen€40,00exclusief BTW
Meer gecompliceerde, tijdrovende verslagen€75,00exclusief BTW
Verslag schadeverzekeraar€75,00exclusief BTW
Verstrekte verband en hulpmiddelenKostprijs
 

* De duur van elke behandeling of intake kan afwijken
** Indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe cliënt op dat tijdstip kan plannen

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Sinds 1 januari 2006 is het niet meer noodzakelijk om een verwijzing van een (huis-)arts te halen voor een fysiotherapeutische behandeling. U kunt dus rechtstreeks met uw klacht(en) naar een van de fysiotherapeuten. Voor behandelingen aan huis is echter nog wel een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. De fysiotherapeut bekijkt tijdens een screening of u behandeld kunt worden of dat het noodzakelijk is om toch eerst door een arts gezien te worden. Indien uit de screening blijkt dat fysiotherapie een adequate behandelvorm is dan volgt aansluitend het onderzoek/de behandeling. Deze screening wordt door de verzekeraar als een behandeling gezien, dit houdt in dat een eerste bezoek aan de therapeut als 2 behandelingen door de verzekeraar wordt gedeclareerd.

Algemene informatie over vergoeding van fysiotherapie 2024

Chronische aandoeningen
De vergoeding van behandelingen fysiotherapie voor chronische patiënten (volgens de landelijke lijst chronische aandoeningen) wordt vanaf de eenentwintigste behandeling vanuit de basisverzekering geregeld. De eerste twintig worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Als u dus niet aanvullend verzekerd bent moet u de eerste twintig behandelingen zelf betalen. Vanaf de 21ste behandeling wordt dan, in hoeverre u die nog heeft, eerst uw eigen risico opgemaakt.

Bij Claudicatio Intermittens worden de eerste 37 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Bij artrose heup/knie worden de eerste 12 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Bij COPD worden ook behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Het aantal is afhankelijk van de ernst van exacerbaties en symptomen. Dit wordt bepaald door de huisarts en/of longspecialist. Bij deze indicaties houdt het wel in dat meteen vanaf de eerste behandeling uw eigen risico wordt aangesproken.

Kinderen tot 18 jaar

Voor kinderen tot 18 jaar blijft de oude verstrekking van vóór 2004 in stand, dat wil zeggen vanuit de basisverzekering blijft het volgende gedekt:

  • De eerste 9 behandelingen per indicatie per jaar vanuit de basisverzekering (de rest vanuit de aanvullende verzekering)
  • Kinderfysiotherapie voor een geregistreerde kinderfysiotherapeut 18 behandelingen per indicatie per jaar (de rest vanuit de aanvullende verzekering)
  • Behandeling van aandoeningen uit de chronische lijst een volledige dekking vanuit de basisverzekering bij kinderen.

 

Hoeveel behandelingen voor fysiotherapie krijgt u vergoed?

Het overzicht van vergoedingen uit de basis en aanvullende verzekering kunt u nalezen in de polisvoorwaarden die u van uw verzekeraar hebt gekregen.

 

Minimaregeling 2024

De praktijk doet mee aan de minimaregeling van de Gemeente Barneveld. De gemeente vergoedt hierbij fitness (of een andere sport)voor minima met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Voldoet u aan deze norm en wilt u zich hiervoor aanmelden dan kunt u naar de gemeente bellen via het volgende telefoonnummer: 140342. U laat zich dan doorverbinden naar servicepunt Welzijn, Zorg en Inkomen (WZI)waar u naar het aanvraagformulier Sport- en Cultuurregeling vraagt. Deze wordt dan al grotendeels ingevuld naar u toe gestuurd. U hoeft dan nog maar een aantal punten in te vullen en een aantal bewijstukken toe te voegen waaronder het inschrijfbewijs van deelname aan een van onze oefengroepen. Deze stuurt u op (servicepunt WZI, postbus 63, 3770 AB Barneveld )of levert u af bij het servicepunt WZI en dan krijgt u vanzelf bericht over de verdere afhandeling. Het geld zal rechtstreeks overgemaakt worden aan de praktijk en u heeft dan een jaarabonnement voor een keer in de week sporten.

Heeft u al een jaar deelgenomen en wilt u deze regeling voortzetten dan kunt u bellen voor het verlengingsformulier.

Voor meer informatie over deze en andere minimaregelingen kunt u naar de websitewww.barneveld.nl/minimaregelingen gaan en klikt u op de minimawijzer.