Nieuws

Fysiotherapie na Corona

Fysiotherapie na Corona

De periode na een besmetting met het COVID-19 virus kan er wisselend uitzien. Daarom is een goede nazorg erg belangrijk voor het verloop van het herstel. De huisarts of medisch specialist kan beoordelen of iemand in aanmerking komt voor eerstelijns paramedische herstelzorg. Dit kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diƫtetiek en logopedie. Deze zorg wordt tot 1 augustus 2021 onder voorwaarde vergoed uit de basisverzekering. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat er meegewerkt wordt aan een onderzoek naar het effect van herstelzorg.

Onderzoek

De voorwaarde om mee te kunnen doen met de herstelzorg is deelname aan het onderzoek naar deze zorg. Er moet toestemming gegeven worden om anoniem gemaakt behandelgegevens van deze herstelzorg te delen met de onderzoekers. Zonder deze toestemming wordt de zorg niet vergoed. Hiernaast wordt een speciaal ontwikkelde vragenlijst afgenomen en is er de mogelijkheid dat een interview wordt afgenomen door de onderzoekers.

Vergoedingen en duur van de herstelzorg

Om mee te doen aan het onderzoek is een positieve test of een ziekenhuis opname geen vereiste. De huisarts of medisch specialist zal bepalen of er deelgenomen mag worden aan het onderzoek. Na aanleiding hiervan zal de huisarts of medisch specialist een verwijzing meegeven. Er geldt een tijdsperiode van maximaal 6 maanden waarin de herstelzorg plaatsvindt. Na de verwijzing moet de eerste behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.

Behandelingen worden vergoed vanaf de eerste behandeling. Wel geldt het eigen risico. Voor fysiotherapie geldt dat er maximaal 50 behandelingen worden vergoed.

 

Bron: zorginstituut Nederland (2021), Paramedische herstelzorg COVID-19. Geraadpleegd via Paramedische herstelzorg na COVID-19 | Verzekerde zorg | Zorginstituut Nederland

Terug naar nieuwsoverzicht