Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is gericht op het motorisch functioneren van kinderen en jong volwassenen van 0-18 jaar en is een specialisatie na de opleiding fysiotherapie. De meeste kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs op een natuurlijke manier. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn.

Ontwikkelingsproblemen van het kind

Problemen in het bewegend functioneren, kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld van een kind. Daarom is het op tijd signaleren, diagnosticeren en behandelen van motorische en/of zintuiglijke ontwikkelingsstoornissen van groot belang. Juist deze kinderen hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid te leren en daarmee kan een kinderfysiotherapeut helpen. Motorische problemen worden vaak opgemerkt door consultatiebureauartsen, jeugdartsen of leerkrachten. Met behulp van verschillende motorische testen en meetinstrumenten kan de motoriek van uw kind in kaart worden gebracht waarnaar in overleg een behandelplan kan worden opgesteld.

De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. Bij elke leeftijd horen vaardigheden op basis waarvan de kinderfysiotherapeut vast kan stellen of de ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend verloopt.

Voor een onderzoek of screening heeft u geen verwijzing meer nodig, u kunt direct contact opnemen met onze praktijk voor een afspraak.

Voor zuigelingen en peuters komt de kinderfysiotherapeut eventueel aan huis, hierbij is wel een verwijzing van de huisarts of het consultatiebureau nodig.

Direct een afspraak maken

Vul onderstaand formulier in om een afspraak te maken voor 'Kinderfysiotherapie'. Wij zullen binnen 2 werkdagen contact met u opnemen om de afspraak te bevestigen

  • * Bekijk hier onze privacy policy

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.